JC Trainee

Denne nye linja er relevant for deg som er sulten på mer rettferdighet i verden. I dette pilotprosjektet har vi pussa støv av det 2000 år gamle traineeprogrammet som vi finner i Matteusevangeliet.

JC Trainee følger opplæringen og den opptreningen Jesus gav sine 12 utvalgte elever. Vi har derfor 12 plasser, og oppsøker samme type læringsarenaer vi finner i opplæringen hans. Det meste foregår ute i naturen. Han hadde solodøgn i villmarka, fylte båter fulle av fisk, og tok lærlingene sine med på seilturer i storm og finvær. Han lærte de å gi sultne mat og gjøre folk friske. De var mye på tur og dro på toppturer over 2800 meters høyde. Alt for at de skulle oppdage mer av hans verden. Vi prøver ut samme type situasjoner her. Linja kombiner en opplæring i det mysteriet som Gudsriket er, med friluftsliv, båtliv, bistandsarbeid, og ledertrening.

  • To ukers tur til fantastiske Nepal. Vi tester ut ”Traveling Light” konseptet vårt. Vi reiser uten bagasje, og lever og jobber sammen med Nepals fattige, for å bidra der.
  • Våkenetter i Oslos byparker sammen med hjemløse. Fengselsbesøk og politikertreff.
  • Traineeprogrammet gir en erfaringsbasert grunnopplæring i Guds ubetinga kjærlighet til verden. Øving i praktisk kjærlighet, sannhetssøken og hvordan bidra til litt mer rettferdighet i verden. Vi tror du vil oppdage at de gode nyhetene fortsatt er relevante midt i verdens fattigdom, sykdommer, søppelberg og sosial urett. Disse erfaringene tror vi gir deg mye håp og framtidstro, som vil følge deg senere i livet.
  • Opplæringen er praktisk anlagt og kreativ i sin form
  • Får erfaring med sosialt arbeid og trening i foretaksomhet

 

Søk nå! 

Linjeturen: 

Linjetur til  Nepal

Linjekostnader:

Kr 31 000,- inkl. linjeturen. 

Totalkostnad for året inkl. kost/losji og felleskostnader: kr 108.500,-

Tilleggskostnader: Nødvendige vaksiner i forhold til reisemål (og hva en har av vaksiner fra før), tillegg for enkeltrom kr 6000,-. Innmeldingsavgift kr 2500,- (betales for å bekrefte skoleplassen etter at en har søkt og fått bekreftet pass) Innmeldingspenger refunderers dersom en sier fra seg plassen innen 14 dager etter betalingen av innmeldingspenger( I henhold til angrefristloven) 

 

Hvor mye linjefag i uka?

I en normaluke er 2.5 dager satt av til linjefag. Resten av skoledagene går med til fellesfag og valgfag

Send inn søknad:

Søk på JC Trainee på Kristiansand Folkehøyskole