Ledertrening - Nepal

Er du interessert i en ledertrening for det 21. århundret? Ønsker du å lære om deg selv og hvordan bidra til framveksten av gode ting i samfunnet. Vi drar på spennende turer med miljøvennlige fremkomstmidler.

Bli med på et unikt ledertreningsprogram. Høsten 2018 starter vi ei ledertreningslinje ut fra opplæringsmodellen til en av verdens mest spesielle og anerkjente leder gjennom historien. I lederprogrammet får du en grunnmur for å være med å skape gode samfunn i vårt århundre. Gode ledere har en trygg basis i seg selv og sin egen unike verdi.  Derfor legger vi til rette for

 • personlige erfaring med Guds kjærlighet til verden og kjennskap til deg selv
 • øving i å elske alle typer mennesker, og utvikle trygge læringsmiljø
 • lære hvordan gode ting vokser frem i verden, og hvordan takle motgang
 • utøve tjenende lederskap med basis i egne og andres talenter
 • dele med andre ved å være i nærkontakt med verdens ulike behov  

Opplæringen vil være full av humor og alvor, og fysisk og psykisk krevende utflukter i naturen. Til nesten alle læringslokasjoner bruker vi miljøvennlige framkomstmidler og vår egen fysiske kraft for å komme frem. Vi vil gå, ro, padle, seile og sykle, og gå på ski. Dette gjør vi for å ha det gøy, holde oss i form, ha lavest mulig karbonfotavtrykk trykk og radikalt teste mesterens egen bærekraftige og forurensningsfrie livsform. Verden trenger nye modige unge ledere som har testa ut en bærekraftig livsform selv. Følg han radikalt, lev grønt lokalt, og form kulturen globalt.

For å bedre forstå historien om Jesu ledertrening av sine 12 elever oppsøker vi situasjoner som ligner på disse. Du får derfor

 • Nattfisking i skjærgården
 • Solodøgn i Agders villmark, med 24 timer uten mat.
 • Toppturer over 1000 høydemeter på vinteren.
 • Vi har seilturer i storm og finvær.
 • Våkenatt i Oslos byparker sammen med hjemløse. Fengselsbesøk og politikertreff med representanter på stortinget for å diskutere utfordringer i det 21 århundret.
 • Vi tester også ut ”Traveling Light” konseptet vårt. Vi har en to ukers tur uten bagasje. Vi reiser uten ”sikkerhetsnett” og bor hjemme hos lokalbefolkningen. Her skal vi skaffe oss mat og klær ved bidra med å gjøre godt, helbrede syke, formidle gode nyheter og gi tro og håp til medmennesker. Vi prøver ut vår egen sårbarhet samtidig.
 • Du blir du kjent med deg selv, får nye venner, får øving i praktisk kjærlighet og konfliktløsning.
 • Muligheter for refleksjon og til å bidra til litt mer rettferdighet i verden.
 • Valgfagene vi tilbyr gir mulighet for ledertrening i lokale kirker og organisasjoner. Vi tror du vil oppdage at ”de gode nyhetene” fortsatt er relevante midt i verdens fattigdom, sykdommer, søppelberg og sosial urett.

Linja har maks 12 plasser. Programmet henter inspirasjon fra Jesus opplæringsprogram med sine 12 nærmeste elever, og fra de tre mest kjente nobelprisvinnerne gjennom tidene. Nesten all opplæring foregår ute og på arenaer uten klasserom. Hele Sør- Norge er vårt klasserom. Programmet har 5 ulike moduler.

Denne linja gir et erfaringsgrunnlag for senere studier innen sosialt arbeid, teologi, lærerstudier, oppstart av bedrifter, eller rett og slett inspirasjon til å etablere nye foretak eller organisasjoner som dere tenker verden trenger fremover. 

Søk nå! 

Linjeturen: 

Linjetur til  Nepal

Linjekostnader:

Kr 31 000,- inkl. linjeturen. 

Totalkostnad for året inkl. kost/losji og felleskostnader: kr 108.500,-

Tilleggskostnader: Nødvendige vaksiner i forhold til reisemål (og hva en har av vaksiner fra før), tillegg for enkeltrom kr 6000,-. Innmeldingsavgift kr 2500,- (betales for å bekrefte skoleplassen etter at en har søkt og fått bekreftet pass) Innmeldingspenger refunderers dersom en sier fra seg plassen innen 14 dager etter betalingen av innmeldingspenger( I henhold til angrefristloven) 

 

Hvor mye linjefag i uka?

I en normaluke er 2.5 dager satt av til linjefag. Resten av skoledagene går med til fellesfag og valgfag

Send inn søknad:

Søk på Ledertrening på Kristiansand Folkehøyskole