Framtid og håp

Verden står overfor en global klimakrise og tre milliarder mennesker lever i dyp fattigdom. Samtidig bader mange av oss i forurensende luksus. Det virker håpløst urettferdig.

Hvem er du, og hvem vil du være? Hvorfor lever vi mennesker på denne fantastiske vakre kloden, egentlig? Det finnes jo så mye lidelser og håpløshet her også.

Kanskje er du i tenkeboksen om hvordan du vil leve her? Hva vil du lære om livet ? Hvem vil du tjene med de talentene du har fått ? Kanskje har du noen drømmer om hvor du vil reise - for å dele og bidra med det du er god på? Dette er spørsmål som er knyttet til vår framtid og våre håp. Behovene i verden er store, og dette fellesfaget former og utruster elever og lærere til å bli med å skape en god framtid og gi håp hos andre og oss selv.

"Det er viktig for oss formidle våre verdier og hva vi står for, samtidig som vi ønsker deg hjertelig velkommen uansett bakgrunn og tro. På Kristiansand Folkehøyskole har vi valgt mottoet –«en skole for framtiden», og vi håper og tror at et år på vår skole vil bety noe positivt for din framtid, og for verdens framtid både lokalt og globalt."

Kristiansand folkehøyskole har utviklet et fem trinns program ut fra Matteus evangeliet, som tar elever og lærere med på en 9 måneders reise gjennom eget liv. Vi speiler våre egne liv opp mot historiens mest håpefulle, livsbejaende og globalt mest anerkjente læremester, nemlig Jesus Kristus. Han har skapt et før og etter i verdenshistorien – og har gitt framtid og håp til millioner av mennesker. Han er forbildet som vi kan bygge vår personlige karakter etter.

Innhold

Første trinn begynner helt enkelt med det som er viktigst for framtidstroen og håpet: Guds ubetingede kjærlighet til verden. Gud vil verden vel.

1) Få kjærlighet –helt uten noen form for prestasjoner. I den første delen fokuserer vi på å bli kjent med hverandre og Guds kjærlighet til oss og verden. Dette er grunntonen gjennom hele skoleåret.

2) Gi kjærlighet. Når vi fått ubetinget kjærlighet kan vi lettere elske vår neste som oss selv. Det er andre del av kurset. Her øver vi oss på praktisk kjærlighet og leve et helstøpt liv.

3) Lære livets viktigste gåter. I denne tredje delen bruker vi tid til å gå dypere inn i forholdet til oss selv, våre medmennesker, naturen og Guds rike. Vi lærer nye ting når vi reiser rundt i verden.

4) Tjene med våre talenter. I denne fjerde delen fokuserer vi på talentutvikling. Her bevisstgjøres du på å bruke dine talenter til glede for deg selv og andre, og du kan få hjelp og veiledning i framtidig karrierevalg.

5) Dele det vi har. Jesus viste verden at det alltid finnes en framtid og et håp – til og med i graven. Han stod opp igjen. Ved å dele våre kunnskaper, smerter og gode erfaringer med andre blir ting lettere å håndtere. Da oppstår også nye kreative løsninger som kan skape nytt liv og endring i håpløse situasjoner.

Etter endt skoleår tror vi at du har fått nye kreative verktøy med på din videre livsreise, hvor du selv kan være med å bidra til å skape framtid og håp for andre. For deg som vurderer å ta et år på Kristiansand folkehøyskole vil dette fellesfaget prege hele skoleåret og de andre fagene dreier seg rundt denne kjernen – som solen i logoen vår.

Historien om Jesus har gitt framtid og håp til millioner av mennesker de siste 2000 år, og gjør det fortsatt. Fellesfaget syr sammen alt som skjer i skoleåret, og gir konkrete verktøy for veien videre. Faget har fem ulike deler med ca. 20 ulike samlinger, som rammer inn skoleåret i et håpsperspektiv.