Barn ingen hindring

Vi er den eneste folkehøyskolen i landet som har et eget tilbud for deg som har barn. Man søker den linjen man ønsker å gå på, og vi tilrettelegger dagene i forhold til barnet / linjen du ønsker / barnehage og annet.
Skolen vil ta kontakt for avklaring, og avtaler etter at søknad er mottatt. ​

Elever med barn vil gjennomgå et eget opplegg noen timer pr. uke hvor man blant annet fordyper seg i følgende hoved-temaer: Foreldre-rollen, meg og barnet mitt samt familie-rammer.

Du kommer bla. til å lære mer om hvorfor vi reagerer som vi gjør, hvordan minske stress i hverdagen, foreldrestiler, kjærlighetsspråkene, grensesetting, lek, læring, hverdagsøkonomi, kosthold og om hvordan du kan være både en trygg havn og en trygg base for barnet ditt. 

Dette kommer i tillegg til fellesfag, linjefag og spennende valgfag som du kan velge.

Velkommen til et lærerikt, spennende og livsforvandlende år. Vi vil gjøre det vi kan for at du og ditt barn vil trives hos oss.

Ring oss gjerne for en uformell samtale, så kan vi ta en prat om praktiske ting omkring økonomi, og det å ha barn på skolen.