Koronainfo før skolestart

I tråd med gjeldene regler fra myndighetene planlegger vi nå å start vi nå opp skoleåret som normalt.

Noen endringer vil det likevel bli. I startfasen vil vi nok legge opp til at elevene holder seg mest sammen i en tidagersperiode og ikke blander seg med lokalbefolkningen før vi vet at elevene er symptomfrie. Vi regner med at åpningsfest som inkluderer foreldre/foresatte kan bli endret i forhold til vanlig.

Vi følger rådene fra folkehelseinstituttet og samarbeider med kommuneoverlegen i forberedelsene til skoleåret. Folkehelseinstituttet kommer jevnlig med oppdateringer på hva som er anbefalt smittevern, og lager spesifikke veiledere for smittevern for ulike institusjoner. Det har ikke kommet egen veileder for folkehøgskulene enda, men vi følger med på veilederne som har blitt laget for andre typer skoler i arbeidet med forberedelsene inntil denne kommer.

Studieturer til utlandet: Vi forholder oss hele tiden til gjeldene reiseråd, og viser det seg at planlagte turer ikke er mulig å gjennomføre i den perioden det er tenkt vil linjene finne evt andre tider / andre muligheter i forhold til de signalene og retningslinjene vi får fra myndighetene. Her er det flere faktorer som spiller inn, blant annet korona-situasjonen i de landene vi planlegger å reise til. Dette vil vi tilpasse oss til, og planlegge turene i forhold til dette

Vi følger med på utviklingen og rådene som kommer fra myndighetene. Skolestart er fortsatt et stykke unna og det er flere ting som kan endre seg. Uansett så skal vi tilpasse oss slik at våre elever og ansatte har det trygt på skolen. Vi gleder oss til skolestart og til å bli kjente med alle som kommer til oss i august!

Du kan lese mer om Korona og folkehøyskoler på https://www.folkehogskole.no/korona