Fellesfag

Verden står overfor en global klimakrise og tre milliarder mennesker lever i dyp fattigdom. Samtidig bader mange av oss i forurensende luksus. Det virker håpløst urettferdig.

Hvem er du, og hvem vil du være? Hvorfor lever vi mennesker på denne fantastiske vakre kloden, egentlig? Det finnes jo så mye lidelser og håpløshet her også.

Kanskje er du i tenkeboksen i forhold til hvordan du vil leve her? Hva ønsker du å lære om livet? Hvem vil du tjene med de talentene du har fått? Kanskje har du noen drømmer om hvor du vil reise - for å dele og bidra med det du er god på? Dette er spørsmål som er knyttet til vår framtid og våre håp. Behovene i verden er store, og dette fellesfaget former og utruster elever og lærere til å bli med å skape en god framtid og gi håp, hos andre og oss selv.

Det er viktig for oss formidle våre verdier og hva vi står for, samtidig som vi ønsker deg hjertelig velkommen uansett bakgrunn og tro. Vi håper og tror at et år på vår skole vil bety noe positivt for din framtid, og for verdens framtid både lokalt og globalt.

Etter endt skoleår tror vi at du har fått nye kreative verktøy med på din videre livsreise, hvor du selv kan være med å bidra til å skape framtid og håp for andre. For deg som vurderer å ta et år på Kristiansand folkehøyskole vil dette fellesfaget prege hele skoleåret, og de andre fagene dreier seg rundt denne kjernen – som solen i logoen vår.

Fellesfaget syr sammen alt som skjer i skoleåret, og gir konkrete verktøy for veien videre. Faget har fem ulike deler med ca. 20 ulike samlinger, som rammer inn skoleåret i et håpsperspektiv.