Ofte stilte spørsmål

Det er sikkert mye du lurer på i forhold til et år på folkehøyskole. Nedenfor har vi svar på ofte stilte spørsmål. Kanskje finner du svar på dine spørsmål der? Hvis ikke kan du sende oss en e-post på: post@kristiansand.fhs.no

Hva koster det å gå på Kristiansand Folkehøyskole?

Totalkostnaden (kost/losji, linjepenger, og felleskostnad) avhenger av hvilken linje du går/søker på, og er fra kr 110 500,- til kr 113 000. Denne prisen er inkl. linjeturen i november. Evt må du betale tillegg for enkeltrom (kr 6000,- pr skoleår) Innmeldingspenger på kr 2500,- kommer utenom. Kristiansand Folkehøyskole er godkjent for stipend og lån fra Statens Lånekasse for utdanning.

Hvilke kostnader kommer i tillegg til skolepengene?

Utenom skolepenger må man beregne utgifter til evt visum og nødvendig vaksine i forhold til linjetur på den linjen du velger. Noen få valgfag innebærer ekstra kostnader. Dette blir opplyst om når man velger valgfag.

Om du velger å bli på skolen i langfrihelger når kjøkkenet er stengt, må du ordne deg mat selv. I forhold til lommepenger er det individuelt hva man trenger/har av behov. Her er en link der du kanskje kan få noen innspill: Lommepenger på Folkehøgskole

Hvordan betaler man skolepenger, og hvordan fordeles betalingene?

Betalingsplan for hele skoleåret blir mailet ut før skolestart, og denne signeres ved ankomst til skolen. Totalsummen fordeles på 10 innbetalinger, og første forfall vil være 15. august. Resten av fakturaene fordeles i henhold til utbetalinger fra Lånekassen. Siste faktura vil ha forfall 15. april. Dette vil si at du får en faktura før du får utbetaling fra Lånekassen. Dersom det blir en utfordring å betale denne, er det mulig å søke skolen på forhånd om å utsette denne til 15. mai (når siste utbetalingen fra Lånekassen kommer) Husk å gi beskjed om dette i god tid.

Må man være kristen for å gå her?

Nei, det må du ikke. Vi tror det er viktig å vise deg hva vi står for, samtidig som vi ønsker deg hjertelig velkommen, uansett bakgrunn og tro Det er faktisk sånn at flertallet av elevene som kommer til oss ikke er kristne.

Er det mange kristne aktiviteter på skolen?

Felles for alle elevene er at man har 3 timer fellesfag på timeplanen hver uke. Her er viktige elementer i den kristne tro en del av opplegget. Hver morgen startes også med en liten morgensamling og et "ord for dagen". De som har disse morgensamlingene velger selv tema fritt. Noen "ord for dagen" vil ha et kristent innhold.

Ellers er det også frivillige kristne aktiviteter som man kan velge være med på. Vi har for eksempel tirsdagsmøter på kveldstid og elevlaget på torsdager.

Hva må jeg ha med når jeg kommer til skolen?

Til rommet ditt må du ha med egen dyne, pute og sengetøy. Det er lurt å ha med et ekstra sett. Husk også å ta med håndklær. Oversikt over utstyret som kreves på den linjen du har valgt vil du få i sommerbrev som sendes ut i juni. Der får du også kontaktinformasjon til linjelærer dersom du har ytterligere spørsmål omkring utstyret som kreves på din linje.

Pakkeliste 

Dette er litt individuelt, men pakkeliste for hver enkelt linje sendes ut før skolestart. Alle trenger å ta med f. eks. liggeunderlag, sovepose og klær til å være ute i, uansett vær. Men, man reiser jo hjem i høstferie/jul/vinterferie osv., så da kan man jo ta med det man trenger til linjeturen i november, samt klær og utstyr for vinteraktiviteter. De fleste linjene legger opp til vinteraktiviteter som skiturer i løpet av vinteren. Flere valgfag vil også kreve vinterutstyr.  Vi anbefaler også å ta med sykkel om du har mulighet til det.

Kan jeg ha med egen bil?

Ja, det er parkering for egne biler like utenfor porten inn til området.

Kan jeg få ha med eget dyr på skolen?

Nei, dessverre så er det ikke tillatt å ha med egne dyr på skolen.

Er skolen stengt når det er helgefri?

Nei, det er mulig å bo på skolen i helger/langfrihelger. Det er bare i ferier at skolen er stengt. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at kjøkkenet er stengt når det er langfrihelger, og man må da ordne seg mat selv.

Må jeg ha egne forsikringer?

I flg Folketrygdloven er elevene dekket ved yrkesskade. Utenlandske elever må søke NAV om medlemskap for ett år. Skade skal leveres på eget skjema som du får hos Administrasjonen, sammen med legeerklæring. Egenandel til legehjelp, behandling o.lign vil være dekket av Folketrygden / Helfo sine ordninger for godkjent skade påført elev/student. Skolen har også en ulykkesforsikring for sine elever. Forsikringen er sekundær i forhold til de dekningsmuligheter som tilbyes gjennom Folketrygdloven og Yrkesskadeforsikringsloven. Ved medisinsk invaliditet dekker imidlertid både skoles forsikring, folketrygdloven og yrkesskadeforsikringsloven parallelt.

Elevene må selv ha reiseforsikring, og skolen har heller ikke ansvar for elevenes eiendeler. Den enkelte bør sjekke hva som dekkes av foresattes hjemforsikring (gjelder dersom man ikke melder flytting i Folkeregisteret)

Hva er en trainee?

Hvert år har vi ca 8-10 andreårselever som skal hjelpe til med å gjøre skoleåret enda bedre i tillegg til at året for dem skal være er en slags ledertrening. – Blant annet organiserer de ulike aktiviteter i løpet av året. Fredagsquiz, opplegg på lørdagskvelder, mandag-fredag ettermiddagsaktiviteter er noen eksempler på oppgaver som de gjør! På mange måter er de å regne som vanlige elever– men de har altså et ekstra ansvar for å hjelpe til og sørge for at elevene får et flott år! 

Nattevakt og tilsynsvakt

Fra middag kl. 15:30 og frem til nattevakten overtar kl. 22:30 er det en lærer sammen med en stipendiat som har ansvaret for tilsynet på skolen. Denne læreren er tilgjengelig for å hjelpe til dersom en situasjon skulle oppstå, eller du trenger noen å snakke litt med. Vi har egne nattevakter som bor på skolen.

Hvordan får man vasket tøy?

På skolen er det 3 vaskerom med vaskemaskiner og tørketromler. Det lages vaskelister så alle får egne dager til fri benyttelse for vask- og tørk. Ofte går 2-3 elever sammen om å vasker tøy. Det kan være lurt å ha med et tørkestativ. Elevene bruker sitt eget vaskepulver.

Hvordan er kveldsrutinene på skolen?

Cirka klokken 22:30 låser tilsynsvakten undervisningsbyggene (klasserom og treningslokalene).

Klokken 23:00 forventer vi at det er stille på internat/leiligheter. De som da ønsker å få sove, skal få lov til det, uten å bli forstyrret.

Har skolen egne treningsrom man kan benytte på fritiden?

Skolen har ny gymsal med utstyr til å trene med vekter. Utenfor undervisningstid er gymsalen/utstyret tilgjengelig det meste av uken/helgen.

Må man sove ute i telt på skoleturene på begynnelsen og slutten av skoleåret?

Ja, dette er obligatorisk, så det må alle delta på . 

Hvordan finner man skolen?

Adressen er. Dvergsnesveien 571, 4639 Kristiansand

Med tog til Kristiansand (fra Stavanger eller Oslo) og lokalbuss nr 17/18 videre til Dvergskrysset . Vi ligger ca 15 min med buss fra sentrum.
Med fly til Kjevik (fra flere steder i Norge), vi ligger ca 15 min kjøring fra Kjevik 
Med bil, søk etter "Kristiansand Folkehøyskole" på Google Maps
Stoppet til lokalbussen heter Dvergsneskrysset, buss nr 17/18, og ligger 2 km fra skolen.

Kan man ha besøk på skolen?

Dersom du vil ha overnattingsbesøk, skal det avtales med skolen i forkant. Man leverer en søknad som vurderes av internatleder. Besøkende betaler for seg før de reiser. Du er som vert ansvarlig for at dine gjester betaler. Gjester må innrette seg etter skolens reglement, og vi har en regel om at kjærester ikke kan overnatte på samme rom.

Hvordan er regler for røyking?

Røyking på skolens område er ikke tillatt.

Hvor mange valgfag kan jeg velge?

I løpet av et skoleår kan du velge mellom ulike valgfag som fordeles på 4 ulike tidspunkt per uke. Du velger nye valgfag 4 ganger per år, og kan ha opp til 16 ulike valgfag i løpet av et skoleår. Vi har i tillegg 2 valgfagsuker i løpet av året og mulighet for noen ekstra valgfag på kveldstid.

Hva slags mat serveres på skolen?

Det serveres 4 måltider om dagen - frokost, lunsj, middag og kveldsmat. Det er også mulig å lage mat på internatet. Vi har fokus på mat, og her er alle måltider laget fra bunnen av, varierte og velsmakende. Kjøkkenet er stengt når det er ferier og langfrihelger.

Er det mulig å få vegetarmat på skolen?

Spesielle ønsker i forhold til mat avtales med kjøkkenet første skoleuken. Vi har vegetarmat.

Når får vi vite om vi får enkeltrom?

Romfordelingen gjøres uka før skolestart, og man får beskjed før ankomst på skolen dersom vi ikke har mulighet for å gi enkeltrom til alle som har søkt. Hvis dette er avgjørende for ditt skolevalg kan du sende beskjed om dette til skolen når du søker.

Når har skolen ferier, og må man reise hjem når det er fri?

Se skoleruta her, men vær oppmerksom på at det kan komme endringer.  Så fremt det ikke foreligger en spesialavtale må alle reise hjem i feriene, og kjøkken og annet vil da være stengt. I langfrihelger kan man få være på skolen, men kjøkkenet er stengt, så da ordner man seg med mat selv.

Skolerute, 2019/20

Skolestart er søndag 18. august. 2019 og hjemreisedag fredag 15. mai 2020 (med forbehold om endringer)

Høstferie er uke 40 

Siste skoledag før jul er onsdag 18.desember

Første skoledag i 2020 er torsdag 9. januar (med forebehold om endringer).

Vinterferie er uke 8 i 2020.

Påskeferie

Avslutningsfest med foresatte er lørdag 9. mai og hjemreisedag for elevene er torsdag 14.mai 2020.

Kan man reise hjem i helgene?

Vi har undervisning (lørdagseminarer fra kl. 10:00-12:54, samt elevkveld på kvelden) de fleste lørdagene. Man kan selvsagt ta seg fri om man trenger å reise hjem en tur eller ønsker å ha en ”minipause”.  Bare husk at du er ansvarlig for ditt eget fravær, og at du må varsle skolen når du skal være borte.

Hva skjer om man ønsker å slutte i løpet av skoleåret?

Det kan jo skje at en av ulike årsaker ønsker å avbryte skoleåret etter oppstart, og det er selvsagt helt i orden. Den økonomiske konsekvensen vil være at må man betale for seks uker etter avbruddet for å kompensere til skolen for skoleplassen som blir stående ledig. Ved avbrudd stanser også Stanens Lånekasse utbetaling av lån, og en vil ikke kunne få omgjort deler av det som er utbetalt til stipend. ( Unntak her kan være dersom en må avbryte pga sykdom, da kan en søke Lånekassa om en form for ”sykdomsstipend”) 

Er det strengt i forhold til alkohol?

Vi ønsker å tilby et rusfritt miljø på skolen vår. Bruk av alkohol og andre rusmidler er ikke mulig å kombinere med å gå på skolen vår. Du kan heller ikke oppbevare alkohol på internatet.  Alle må signere en avtale om å avstå fra rusmidler (narkotiske stoffer) i løpet av skoleåret.

Legger skolen stor vekt på karakterene til elevene som søker?

Vi ser på orden og oppførsel, først og fremst fravær (se opptakskriterer for skolen). Utover det legger vi ikke vekt på karakterene, men du må gjerne forklare litt omkring dette i søknaden om du ønsker det.

Hva finnes av møbler på rommene?

Om du har ønsket overnatting i dobbeltrom er de fleste dobbeltrommene i flotte leiligheter hvor det er 4-6 personer som deler en leilighet. Det er ett skap pr person og det er ikke plass til så mye pynt og ”stash”. De fleste enkeltrommene har seng, ekstraseng, samt dobbelt klesskap og eget bad. Unntak er enkeltrom på motellhyttene. Det er lurt å kjøpe en bedroller til å ha under sengen, men vi anbefaler deg å kjøpe den rett etter at du har begynt på skolen, for å se hva du har plass til. IKEA ligger 10 minutter fra skolen:)

Når er søknadsfristen?

Folkehøgskolene har ingen søknadsfrist, og man kan søke fra 1. oktober. Opptaket skjer sambordnet for alle Folkehøyskolene fra 1.februar (dvs ingen får beskjed om det har fått plass / tilbud om linje før etter 1. februar). Opptaket fortsetter så lenge det er ledig kapasitet på linjen.

Kontakinfo til administrasjonen:

toringe@kristiansand.fhs.no     - Rektor

monica@kristiansand.fhs.no     - Prorektor og lærer

gudrun@kristiansand.fhs.no     - Internatleder og linjeansvarlig Helse, psykologi og velvære

iren@kristiansand.fhs.no          - Administrasjonsleder