Priser

Folkehøgskolen er finansiert av det offentlige og av elevene ved skolepenger. Statsstøtten dekker alle kostnader til undervisning. Skolepenger og innmeldingspenger betales til skolens konto 3000.32.02433.

Priser for 2019/20:

 • Kr 69 500,- for mat og rom (dobbeltrom.) / Tillegg for enkeltrom kr 6000,-
 • Kr 9 000,- for felleskostnader til ekskursjoner, vaskemaskin, internett etc.
 • Fellesturer for skolen er inkl. i felleskostnad
 • Linjekostnad fra 23 500,- til kr 34 500,- avhengig av valg av linje ( Exlore kr 23 500,-, Dyr og Natur kr 34 500,-, de andre linjene koster 32 000,-)
 • Linjeturene er inkludert i linjekostnaden

Sum kostnader utenom innmeldingspenger på de forskjellige linjene: 

 • Dyr og Natur kr 113 000,-
 • Global fattigdomsbekjemper kr 110 500,-
 • Helse, omsorg og velvære kr 110 500,-
 • Crosstrening og Beachvolley kr 110 500,-
 • Water Adventure kr 110 500,-
 • Dykking kr 110 500,-
 • Explore Norway kr 104 500,- ( for Internasjonale elever) Inkludert innmeldingspenger

 

Tilleggskostnader:

 • Innmeldingsavgift kr 2 500,- som man betaler for å bekrefte plassen, vanligvis innen 14 dager fra man har fått tilbud om plass. Dette vil ikke bli tilbakebetalt hvis en elev sier fra seg plassen etter at angrefristen er utløpt.
 • Tillegg for enkeltrom kr 6 000,-
 • Kostnader for visum på de linjeturene som skal til land hvor en må søke visum
 • Kostnad for vaksiner (avhenger av hvilket reisemål og hva eleven har av vaksiner fra før)
 • Enkelte omfattende valgfag kan medføre tillegg (500,- til 3500,-), men de fleste valgfagene er gratis
 • Ekstrautgifter for spesielle dietter, fra 300,- til kr 700,- pr måned

Betalingsplaner:

Totalkostnad fordeles på 10 avdrag, og første forfall vil være 5. august ( ca kr 8500,-) , og resten av fakturaene følger utbetaling fra Lånekassen. Dvs en stor faktura som forfaller i slutten av august, når 1. utbetalingen kommer fra lånekassa, og også en større faktura i januar, da betaler Lånekassa også ut et større beløp. Siste faktura vil være forfall 15.april (Lånekassa betaler ut til og med mai).  Betalingsplan for hele skoleåret sendes før skolestart, og signeres for godkjenning av eleven ved oppmøte til 1 skoledagen. Det kan være mulig å utsette første innbetalingen til slutten av skoleåret/mai ( det er også utbetaling fra Lånekassen i mai), men da gjøre en en egen avtale med skolen i god tid før første forfall 5. august. 

Stipend og lån:

Husk å søke om stipend og lån fra Lånekassen i god tid! Sjekk ut www.lanekassen.no. 1. utbetaling av lånet utbetales først når skolen har sendt inn godkjenning for oppmøte 18. august 2019, så merk at forfall på 1. fakturaen er 5. august. Kontakt skolen dersom du ønsker å gjøre en avtale utover ordinær betalingsplan, det kan være mulig å flytte 1. avdraget til mai 2020. 

Les mer om hva du kan få i stipend og hva som er normal kostnad for et år på folkehøgskole på https://www.folkehogskole.no/pris-lan-og-stipend