Seilskøyta Fryden

Skolen ble i 2018 den stolte eier av Risør-skuta Fryden.

Fryden er 54 fot, 22 meter lang med baugspryd og 6,1 meter bred. Båten er en kraftig bruksbåt som vil romme en klasse på lengre ekspedisjoner vinterstid. På eksotiske turer langs kysten er det plass til flere klasser ombord samtidig. Fryden vil fungere som et ”flytende klasserom” og en flott plattform der individuell utvikling og bygging av gode fellesskap står i sentrum.