Ledertrening- JC trainee

Kristiansand folkehøyskole tilbyr i et ledertreningsprogram vi har kalt JC trainee. Linja er for andreårselever og for personer som har erfaring med noe som tilsvarer et folkehøyskoleår. I løpet av skoleåret får du ni lærerike måneder i praksis som trainee. Du bidrar med miljøarbeid og får også et halvårkurs med høyskolestudier innen lederarbeid. Alt med fri kost og losji.

Vårt lederprogram består av tre deler  

  • Lederkurset vårt “JC Trainee” er basisen for ledertreningen og går gjennom hele året skoleåret.   
  • På høsten følger du folkehøyskolens halvårskurs “Ledertrening- miljøarbeid i praksis”.  
  • På våren er du formelt høyskolestudent ved MF vitenskapelig høyskole, og tar emnet “Lederskap i praksis”. Kristiansand Folkehøgskole er praksissted. 

Lederprogrammet “JC trainee” fokuserer på personlig utvikling, lederferdigheter og karakterbygging. Alle traineene begynner og avslutter året med egne ledertreningsturer, og vi drar på 1-3 dagers turer jevnlig.  Noen ganger uten mat og alene i villmarka. Av og til på toppturer. Kurset har en kristen basis og er systematisk bygd opp rundt historien om den ledertreningen Jesus brukte overfor sine 12 lærlinger. Han lærte de opp mens han tok dem med på båtturer og toppturer, og trente de opp gjennom bruk av ulike gruppestørrelser, og lot de jobbe sammen to og to.  Dere møter litt av det samme her.   
 
Halvårskurset “Ledertrening - miljøarbeid i praksis”  er praksisorientert og eksamensfritt på lik linje med alle andre folkehøgskolestudier. 
 
Halvårsstudiet ved MF er et praktisk studium med Kristiansand Folkehøyskole som praksissted. Her har du veiledning på skolen og både muntlig og skriftlig refleksjon over den praksisen du gjør som trainee. I tilknytning til MFs praksisstudium skal du lese litteratur knyttet til ledelse, læring og organisasjonsteori, og det gis undervisning i metode og oppgaveskriving, samt veiledning underveis i skriveprosessen. I vårsemesteret skriver du refleksjonsoppgaver over egen praksis i lys av den teorien du lærer på studiet. Mappeinnleveringen er et selvstendig skriftlig arbeid der du reflekterer over egen lederpraksis på skolen, sett i lys av teorien og det du lærer om lederskap. Studiet ved MF utgjør 30 studiepoeng og gis vurdering i form av bestått eller ikke bestått. Praksisemnet kan seinere integreres i en bachelor på MF eller på andre utdanningsinstitusjoner som har frie emner. Les mer her: https://www.mf.no/studiekatalog/emne/LED2100  

I løpet av året får du et nært innblikk i skolens indre liv. Du følger en av skolens linjer og sammen med linjelærer fungerer du som motivator og forbilde. Du får også masse verdifull miljøarbeiderpraksis ved å lede, lage og gjennomføre aktiviteter på kvelder og i helger. Mengden praksis skal følge et rulleringssystem slik at du får forutsigbarhet i forhold til når du er på og når du har fri.  Du får erfare ledelsesprosesser på nært hold og får selv lære å lede ulike grupper med veiledning underveis. Programmet er relevant for deg som vil prøve lederrollen og vil ha et godt erfaringsgrunnlag for studier og framtidig lederarbeid i skolesektoren, kirken, organisasjonsliv, institusjoner og bedrifter. 

Mer informasjon om skolen finner du her

Vi kan love gode boforhold (hytter/leiligheter), veldig god mat (uten overdrivelse), engasjerte lærere og stab og en fantastisk beliggenhet midt i det beste av Sørlandets skjærgård. Du finner oss kun 15 minutter unna både Kristiansand Lufthavn Kjevik og Kristiansand sentrum. 

SØK HER!

Som trainee har man fri undervisning samt gratis kost og losji under skoleåret. Linjen er for andreårselever og for personer som har erfaring med noe som tilsvarer et folkehøyskoleår.

Velkommen til skjærgårdsskolen i Sørlandets hovedstad