Andre fag

Valgfag, fellesfag, bærekraft og bistand

2 dager i uken er linjefag, ellers består en vanlig uke av valgfag og fellesfag. Vi har også 2-3 uker i løpet av året som fullt og helt er satt av til valgfag. Skolen ønsker å satse på bærekraft og har et bistandsprosjekt.

Valgfag 

Vi tilbyr et bredt spekter av valgfag i en modulbasert undervisningsform.

Valgfagene gir deg mulighet til å utforske og utvikle ulike interesser, evner og anlegg.

Nyhet fra høsten 2019: Helt nye og topp utstyrte musikklokaler på skolen. 

Vi ønsker å tilpasse valgfagtilbudet til de elevene som starter på skolen til høsten. Det velges valgfag i 3 perioder, og periode 1 velges i slutten av august og de andre to periodene velges i løpet av året.

Du vil da kunne velge mellom ulike alternative opplegg og turer i inn- og utland, tilpasset årstiden.  Her finner du mer informasjon om valgfag.

 

Fellesfag

Vårt fellesfag heter Framtid og håp og i ukeplanen er det også satt av tid til internatmøter og klassens time. Her finner du mer informasjon om fellesfag.

 

Bærekraft 

Som skole anerkjenner vi at vi må ta klimaendringer og bærekraft på alvor. Vi fremmer bærekraft gjennom forskjellige arrangementer og aktiviteter, men vi er også ærlige på at vi ønsker å bli en enda mer bærekraftig skole. Her finner du mer informasjon om bærekraft

 

Bistand

Skolen samarbeider med utviklingsorganisasjonen Strømmestiftelsen. Gjennom forskjellige arrangementer og aktiviteter samler vi inn penger til et prosjekt som kalles «sjef i eget liv». Her finner du mer informasjon om hvordan vi arbeider med bistand