Barn ingen hindring

Vi er den eneste folkehøyskolen i landet som har et eget tilbud for deg som har barn. Man søker den linjen man ønsker å gå på, og vi tilrettelegger dagene i forhold til barnet / linjen du ønsker / barnehage og annet.
Skolen vil ta kontakt for avklaring, og avtaler etter at søknad er mottatt.

Elever med barn vil gjennomgå et eget opplegg noen timer pr. uke hvor man blant annet fordyper seg i følgende hoved-temaer: Foreldre-rollen, meg og barnet mitt samt familie-rammer.

Du kommer bla. til å lære mer om hvorfor vi reagerer som vi gjør, hvordan minske stress i hverdagen, foreldrestiler, kjærlighetsspråkene, grensesetting, lek, læring, hverdagsøkonomi, kosthold og om hvordan du kan være både en trygg havn og en trygg base for barnet ditt. 

Dette kommer i tillegg til fellesfag, linjefag og spennende valgfag som du kan velge.

Velkommen til et lærerikt, spennende og livsforvandlende år. Vi vil gjøre det vi kan for at du og ditt barn vil trives hos oss.

Linjeturen: 

Avklares i forhold til om barnet skal være med.                        

Linjekostnader:

fra 32.000,- til 34.500-, se info på de forskjellige linjene. Dette er inkl. studietur ( tillegg for barn som er med på reiser)

Elever som bor med barn på skolen betaler kr 6000,- i tillegg til grunnbeløpet. Totalpris kr 116.500,-  / 119.000,- (Dyr og Naturlinjen) )inkl. linjekost. (tillegg likt enkeltroms tillegget), og vil bli innlosjert i motellhytte med 2 soverom / evt leilighet (tilpasses i forhold til behov)

Utgifter til barnehage kommer i tillegg (kostnad til barnehage er kommunale takster som settes utifra inntekt til forsørger), og evt tillegg for barnepass på kveldstid og helger.  Skolen disponerer stipendmidler for enslige mødre.

Hvor mye linjefag i uka?

I en normaluke er 2.5 dager satt av til linjefag. Resten av skoledagene går med til fellesfag og valgfag

Artikler om oss :

http://www.nrk.no/sorlandet/isabel-og-niklas-_3_-skal-ga-pa-folkehoyskole-sammen-1.12490579

http://www.fvn.no/lokalt/kristiansand/Her-er-barn-ingen-hindring-2874203.html

http://www.nrk.no/video/PS*226232

Send inn søknad:

Søk på Barn ingen hindring på Kristiansand Folkehøyskole