Priser

Folkehøgskolen er finansiert av det offentlige og av elevene ved skolepenger. Statsstøtten dekker alle kostnader til undervisning. Skolepenger og innmeldingspenger betales til skolens konto 3000.32.02433.

Priser for 2018/19:

 • Kr 68 500,- for mat og rom (dobbeltrom.) / Tillegg for enkeltrom kr 6000,-
 • Kr 9 000,- for felleskostnader til ekskursjoner, vaskemaskin, internett etc.
 • Fellesturer for skolen er inkl. i felleskostnad
 • Linjekostnad fra 22 300,- til kr 31 000,- avhengig av valg av linje 
 • Linjeturene er inkludert i linjekostnaden

Sum kostnader utenom innmeldingspenger på de forskjellige linjene: 

 • Dyr og Natur kr 108 500,-
 • Global fattigdomsbekjemper kr 108 500,-
 • Helse, omsorg og velvære kr 106 500,-
 • Crosstrening og Beachvolley kr 108 500,-
 • Water Adventure kr 108 500,-
 • Dykking kr 108 500,-
 • Explore Norway kr 102 300,-
 • JC Trainee kr 108 500,-

 

Tilleggskostnader:

 • Innmeldingsavgift kr 2 500,- som man betaler for å bekrefte plassen, vanligvis innen 14 dager fra man har fått tilbud om plass. Dette vil ikke bli tilbakebetalt hvis en elev sier fra seg plassen etter at angrefristen er utløpt.
 • Tillegg for enkeltrom kr 6 000,-
 • Kostnader for visum på de linjeturene som skal til land hvor en må søke visum
 • Kostnad for vaksiner (avhenger av hvilket reisemål og hva eleven har av vaksiner fra før)
 • Enkelte omfattende valgfag kan medføre tillegg (500,- til 1500,-)
 • Ekstrautgifter for spesielle dietter, fra 500,- til kr 800,- pr måned

Betalingsplaner:

Totalkostnad fordeles på 10 avdrag, og første forfall vil være 15. august ( ca kr 8000,-) , og resten av fakturaene følger utbetaling fra Lånekassen. Dvs en stor faktura som forfaller i slutten av august, når 1. utbetalingen kommer fra lånekassa, og også en større faktura i januar, da betaler Lånekassa også ut et større beløp. Siste faktura vil være forfall 15.april (Lånekassa betaler ut til og med mai).  Betalingsplan for hele skoleåret sendes før skolestart, og signeres for godkjenning av eleven ved oppmøte til 1 skoledagen. Det kan være mulig å utsette første innbetalingen til slutten av skoleåret/mai ( det er også utbetaling fra Lånekassen i mai), men da gjøre en en egen avtale med skolen i god tid før første forfall 15. august. 

Stipend og lån:

Husk å søke om stipend og lån fra Lånekassen i god tid! Sjekk ut www.lanekassen.no. 1. utbetaling av lånet utbetales først når skolen har sendt inn godkjenning for oppmøte 19. august 2018, så merk at forfall på 1. fakturaen er 15. august. Kontakt skolen dersom du ønsker å gjøre en avtale utover ordinær betalingsplan, det kan være mulig å flytte 1. avdraget til mai 2019. 

Les mer om hva du kan få i stipend og hva som er normal kostnad for et år på folkehøgskole på http://www.folkehogskole.no/pris