Valgfag

Valgfag

 • Vi tilbyr et bredt spekter av valgfag i en modulbasert undervisningsform.
 • Valgfagene gir deg mulighet til å utforske og utvikle ulike interesser, evner og anlegg.
 • Nyhet fra høsten 2018: Helt nye og topp utstyrte musikklokaler på skolen. 
 • Skolen har tilgang på mange personer med ulik spisskompetanse i Kristiansandsområdet. Flere av disse vil vi benytte som timelærere til de ulike valgfagene.
 • Vi ønsker å tilpasse valgfagtilbudet til de elevene som starter på skolen til høsten, så listen nedenfor er ment som et eksempel på hvillke valgfag man kan komme til å få å velge mellom.  Det velges valgfag i 4 perioder, og 1.perioden velges i slutten av august. Så det vil si du velger valgfag 4 ganger gjennom skoleåret. 
 • Når alle elevene har valgt/prioritert valgfag i starten av skoleåret, legger vi opp undervisningen etter det. (Hvis det f.eks. blir få som velger et valgfag, blir dette droppet til fordel for nummer to eller tre på lista den enkelte har prioritert).

Eksempel på valgfag du kan velge mellom (men, som nevnt kan det bli flere / færre her, alt etter interesse):

 • Frilfutsliv ( heldags valgfag)
 • Alpinweekend
 • Musikk 
 • Frisbegolf
 • Seiling
 • Ski (heldags valgfag)
 • Foto
 • Kajakk
 • Hest 
 • Klatring
 • Hund
 • Jakt
 • Dykking 
 • Bærekraft
 • Bildekunst
 • Båtførerprøven
 • Innefotball
 • Sandvolleyball
 • Styrketrening
 • Gourmetmat
 • Ishockey
 • Massasjekurs
 • Styrketrening
 • Håndarbeid
 • Kreativ design 

De fleste valgfagene er gratis, men noen noen få har en kostnad på mellom kr 350,- og 3500,- (dykking)